Акумулатори и батерии блокова схема

Акумулатори и батерии блокова схема, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии блокова схема

Oписание на блоковата схема

  • осцилатор – генерира хармонични трептениея управляван от външна RC верига
  • АЦП – преобразува аналоговите сигнали(изменящи се по ниво) в цифрови като по този начин стават лесни за обработка сравнение и следене.
  • шаблони за сравнение на напрежението – съдържа предварително зададените граници и прагове за напреженията на различните входове следящи параметрите на батерията
  • генератор на тактов импулс – генерира тактов импулс използван за синхронизация между отделните блокове на интегралната схема
  • вътрешен осцилатор – генерира хармонични трептения с предварително зададена честота
  • PVD ALU – служи за засичане на пиковото напрежение при зареждане на LiIon батерии
  • таймер – служи за определяне на времетраенето на различните режими както и за защитата чрез ограничението по време
  • компаратор на напрежението – сравнява се напрежението на отделните входове със зададените шаблони в съответния блок
  • управление на зареждането – този блок комбинира информацията предоставена от другите блокове и осъществява контрол над зареждането чрез промяна на тока и напрежението на зареждането посредством широчинно импулсна модулация

Печатна платка и графични оригинали

Поради oтносително простата схема, печатната платка може да бъде реализирана като двуслойна, правейки я по-проста и евтина за производство.

Поради относително по-големия ток протичащ през пистите за захранване, както и тези водещи към батерията, изброените са реализирани с ширина 50 mil , а всички останали с 12 mil.

Използвани елементи – особености, корпуси

Елемент Модел/

Стойсност

Корпус(PCB Foot print)
Съпротивление R1 120 AX/RC05
Съпротивление R2 1k AX/RC05
Съпротивление R3 210K AX/RC05
Съпротивление R4 220 AX/RC05
Съпротивление R5 2K AX/RC05
Съпротивление R6 12.4K AX/RC05
Съпротивление R7 100k AX/RC05
Съпротивление R8 221K AX/RC05
Елемент Модел/

Стойсност

Корпус(PCB Foot print)
Съпротивление R9 6.81K  AX/RC05
Съпротивление R10 20K AX/RC05
Съпротивление R11 200K AX/RC05
Съпротивление R12 0.05 AX/RC05
Съпротивление R13 1.1k AX/RC05
Кондензатор С1 47uF CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С2 1000PF CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С3, С4 10uF CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С5 4.7PF CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С6 0.0022uF  CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С7 0.33uF CPAX/.575X.150/.031
Кондензатор С8, С9 0.1 CPAX/.575X.150/.031
Диод D1 D1SS250 DAX1/.350X.080/.031
Диод D2, D4 MMSD914LT DAX1/.375X.070/.034
Диод D3 ZHCS1000 DAX1/.425X.100/.040
Диод D5 BZT52-C5V1 DAX1/.425X.100/.040
Диод D6 LED DAX1/.350X.080/.031
Бобина L1 47uH  DISC/.350X.175/LS.200X.100/.034
Транзистор Q1, Q2 MMBT3904 ТО236AA/SOT23
Транзистор Q3 FMMT718 ТО236AA/SOT23
Интегрална схема U1 BQ2000 DIP.100B/8/W.300/L.450
Конектор J4 CON4 POLCON.156/VH/TM1SQS/W.425/4
Конектор J3 RCA JAC POLCON.100/RH/TM1SQS/W.440/2

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория BUSINESS